Selvhjælpslitteratur er et begreb, som i den grad er kommet op til overfladen de senere tiår. Man kan finde bøger om alt fra kostomlægning over psykologisk hjælp til træningsbistand og hjælp til at få styr på ens økonomi – så der er en selvhjælpsbog til ethvert problem. Mange spørger sig selv, om man kan få reel hjælp af selvhjælpsbøger, og det kan man jo i den forstand, at folk køber eller låner bøgerne og ofte synes, at de får gode redskaber til at håndtere nogle problemstillinger i deres liv.

For nogle er der brug for selvhjælp på det psykologiske plan, mens andre tumler med mere fysiske problemer. I den forbindelse har mange gavn af en kosmetisk operation, der kan give dem en ønsket brystforstørrelse, og det kan ofte føre til, at man får større selvværd og selvtillid.

Kostomlægning

For mange har litteratur til selvhjælp først og fremmest været litteratur om kostomlægning. Rigtig mange mennesker har problemer med fødevarer, som de ikke kan tåle, eller har udviklet et kostmønster, som fører til overvægt, eller måske ligefrem til spiseforstyrrelser.

Der er udgivet masser af bøger om kostomlægning, og som med alt inden for selvhjælpslitteraturen har mange af disse bøger også ført til diskussioner af, om de kostprincipper, som de står for, nu også er så gode, som forfatterne hævder. Men hvordan skal man afgøre dette? Det handler vel i sidste ende om, at brugeren af bogen har en opfattelse af, at de er i gang med noget, der hjælper, og dermed kan man jo sige, at en selvhjælpsbog når det mål, som forfatteren har med den.

Nogle af de bøger, der har givet mange diskussioner, er serien om den kernesunde familie, som blandt andet har Ninka-Bernadette Mauritson som forfatter. Nogle med sundhedsfaglig baggrund mener, at bøgernes kostråd er skadelige for børn, mens andre har gode erfaringer med bøgerne. Det er et eksempel på, at det slet ikke er nemt at begå sig i markedet for selvhjælpsbøger – mange slår sig op som eksperter, men har måske ikke baggrunden for det, og selv blandt de sundhedsfaglige eksperter er der mange teorier om, hvad der for eksempel er den bedste kost for børn, unge og voksne.

Vores råd vedrørende brug af selvhjælpsbøger er at bruge sin sunde fornuft. Det er sjældent sundt at gå til ekstremerne, uanset hvilket område det drejer sig om, men har man dette for øje, kan man finde mange gode råd i bøger, der har til formål at hjælpe en med de problemstillinger, som man måtte tumle med.